20-ta ROCZNICA POBYTU JANA PAWŁA II W SZCZECINIE - 11.06.2007 r.
Aby, przeglądać - klikaj na miniatury po prawej i lewej stronie.
Tak było 20 lat temu w Szczecinie... 20 lat po wizycie - pamiętamy... JAN PAWEŁ II - WIELKI... Pamiętają o tobie motocykliści... Pamięta też i młodzież... Pamiętają, kolejarze... Pamięta młodzież szczecińska... Cieszą się z naszego PAPIEŻA... Wszyscy... To już 20 lat temu, a świeżo w pamięci... Choć nie brak i zadumy... Wspominamy... Wzruszamy się... Od najstarszych do najmłodszych... Księża, władze miasta, cały Szczecin... ... i wszyscy.... PAMIĘĆ, to najważniejsze.

Dnia 11 czerwca 2007 roku przypadła 20-ta rocznica pobytu
Jana Pawła II na ziemi szczecińskiej.
Pamiętając o tym historycznym wydarzeniu na Jasnych Błoniach
odbyły się obchody, których punktem centralnym było spotkanie
o godz. 18.30 tych, którzy pamiętają...

STRONA GŁÓWNA